• 12 มี.ค. 2564
  TOA และมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคฮีโมฟีเลีย
  อ่านต่อ
 • 03 มี.ค. 2564
  เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ประจำปีการศึกษา 2564
  กลุ่มบริษัท ทีโอเอ โดยมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีและเรียนปานกลาง ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับปริญญาตรี ที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด
  อ่านต่อ
 • 15 ธ.ค. 2563
  มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1 วัดคำสายทอง) จ.มุกดาหาร ประจำปี 2563
  คุณประจักษ์ –คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ พร้อมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการโตได้ ต้องโตดี และทุนนักเรียนยากไร้ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1 วัดคำสายทอง) จ.มุกดาหาร ประจำปี 2563 รวม 160 ทุน พร้อมมอบเงินสนับสนุนด้านวิชาการ สำหรับจ้างครูพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ รวมเป็นจำนวนเงิน 622,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 643,500 บาท
  อ่านต่อ
 • 09 ธ.ค. 2563
  มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนเทศบาล1 (ทีโอเอวิทยา) จ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2563
  คุณประจักษ์ –คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการโตได้ ต้องโตดี และทุนนักเรียนยากไร้ โรงเรียนเทศบาล1 (ทีโอเอวิทยา) จ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2563 รวม 305 ทุน เป็นจำนวนเงิน 643,500 บาท
  อ่านต่อ

ปณิธานของคุณแม่(ลี้) ที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้เดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นที่พึ่งแก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส จึงได้ก่อตั้ง มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550
อ่านต่อ

TOA และมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ มอบทุนการศึกษา นักเรียนสังกัด กทม. ประจำปี 2562
TOA และมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ มอบทุนการศึกษา นักเรียนสังกัด กทม. ประจำปี 2562

TOA มอบทุนสนับสนุนการศึกษานักศึกษาแพทย์ศิริราช ต่อเนื่อง 6 ปี
TOA มอบทุนสนับสนุนการศึกษานักศึกษาแพทย์ศิริราช ต่อเนื่อง 6 ปี

ประวัติมูลนิธิ โครงการของเรา
วัตถุประสงค์ โครงการที่สำคัญ  
คณะกรรมการ