ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ ชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช

           เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกับ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์ และถั่วมารูโจ้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ ชุมชนตรอกโพธิ์ ย่านเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว กองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร (วัดเกาะ) ถนนทรงสวัสดิ์ โดยมี คุณปริญญา จันทร์บัว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ และ คุณประภาพร กสิพล นักพัฒนาสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขต สัมพันธวงศ์ ร่วมรับมอบ และส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน


           มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ องค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ได้ดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมมาอย่างเนื่อง ภายใต้วัตถุประสงค์หลักทั้งการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในทุกระดับชั้น ด้านสาธารณสุขในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รวมทั้ง การพัฒนาสังคมในการการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนคุณแผ่นดินไทย ในการร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น