"ร่วมเป็นสะพานบุญ บริจาคเงินกับมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
องค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ของประกาศกระทรวงการคลัง
ที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแต่อย่างใด
เงินบริจาคทุกบาท ทุกสตางค์ กลับคืนสู่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างแท้จริง"

โครงการของเรา

Featured Box Image

ด้านการศึกษา

การให้โอกาสการศึกษา จะช่วยขจัดปัญหาความยากจน

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

ด้านพัฒนาสังคม

แบ่งปันแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก สร้างโอกาสความเท่าเทียม

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

ด้านสาธารณสุข

ยกระดับการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

เพิ่มเติม...

โครงการที่ผ่านมา


ก้าวสู่ปีที่ 15 แห่งการตอบแทนสังคม แทนคุณแผ่นดิน

ข่าวสารและกิจกรรม

Featured Box Image

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ชุมชนรอบวัดชัยมงคล

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนใหม่) ปี2566

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง (ทุนเดิม) ปี 2566

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบทุนการศึกษา รร.ทีโอเอวิทยา จ.มุกดาหาร และ จ.บุรีรัมย์

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบถุงยังชีพช่วยน้ำท่วม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน จ.เชียงราย

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลครูเกษียณ ปี2565

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแพทย์สตรี ปี2565

เพิ่มเติม...