"ร่วมเป็นสะพานบุญ บริจาคเงินกับมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
องค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ของประกาศกระทรวงการคลัง
ที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแต่อย่างใด
เงินบริจาคทุกบาท ทุกสตางค์ กลับคืนสู่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างแท้จริง"

โครงการของเรา

Featured Box Image

ด้านการศึกษา

การให้โอกาสการศึกษา จะช่วยขจัดปัญหาความยากจน

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

ด้านพัฒนาสังคม

แบ่งปันแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก สร้างโอกาสความเท่าเทียม

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

ด้านสาธารณสุข

ยกระดับการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

เพิ่มเติม...

โครงการที่ผ่านมา


ก้าวสู่ปีที่ 15 แห่งการตอบแทนสังคม แทนคุณแผ่นดิน

ข่าวสารและกิจกรรม

Featured Box Image

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนใหม่) ปี2565

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจภูธรภาค 1

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบทุนการศึกษา นร.ชาวไทยภูเขาและนร.ช่างฝีมือทหาร

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบโถส้วมพร้อมอุปกรณ์

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบทุนการศึกษา รร.ทีโอเอวิทยา จ.มุกดาหาร

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบชุดตรวจโควิด-19 (ATK)

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลครูเกษียณ

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบทุนการศึกษา ร.ร.ทีโอเอวิทยา จ.บุรีรัมย์

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

รับมอบเงินสมทบมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

เพิ่มเติม...