"ร่วมเป็นสะพานบุญ บริจาคเงินกับมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
องค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ของประกาศกระทรวงการคลัง
ที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแต่อย่างใด
เงินบริจาคทุกบาท ทุกสตางค์ กลับคืนสู่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างแท้จริง"

โครงการของเรา

Featured Box Image

ด้านการศึกษา

การให้โอกาสการศึกษา จะช่วยขจัดปัญหาความยากจน

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

ด้านพัฒนาสังคม

แบ่งปันแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก สร้างโอกาสความเท่าเทียม

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

ด้านสาธารณสุข

ยกระดับการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

เพิ่มเติม...

โครงการที่ผ่านมา


ก้าวสู่ปีที่ 15 แห่งการตอบแทนสังคม แทนคุณแผ่นดิน

ข่าวสารและกิจกรรม

Featured Box Image

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา (ทุนใหม่) เพิ่มเติมปี2564

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

รายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบข้าวสาร ให้แก่บ้านราชาวดี

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบถุงยังชีพ ให้แก่ตำรวจและโรงพยาบาลสนาม

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบถุงยังชีพ ให้แก่ตำรวจภูธร จ.ชัยภูมิ

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่บ้านราชาวดี

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

รับมอบเงินสมทบมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้แก่กองบัญชาการตำรวจนครบาล

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

ทูลถวายถุงยังชีพ แด่สมเด็จพระสังฆราชฯ ช่วยภัยน้ำท่วม

เพิ่มเติม...