"ร่วมเป็นสะพานบุญ บริจาคเงินกับมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
องค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ของประกาศกระทรวงการคลัง
ที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแต่อย่างใด
เงินบริจาคทุกบาท ทุกสตางค์ กลับคืนสู่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างแท้จริง"

โครงการของเรา

Featured Box Image

ด้านการศึกษา

การให้โอกาสการศึกษา จะช่วยขจัดปัญหาความยากจน

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

ด้านพัฒนาสังคม

แบ่งปันแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก สร้างโอกาสความเท่าเทียม

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

ด้านสาธารณสุข

ยกระดับการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

เพิ่มเติม...

โครงการที่ผ่านมา


ก้าวสู่ปีที่ 15 แห่งการตอบแทนสังคม แทนคุณแผ่นดิน

ข่าวสารและกิจกรรม

Featured Box Image

มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบทุนการศึกษา โรงเรียนทีโอเอวิทยา

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในเขตคันนายาว

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนเทศบาล1

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

แจกถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนในเขตสาทร

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

แจกถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนในเขตบางคอแหลม

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

แจกถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนในเขตประเวศ

เพิ่มเติม...
Featured Box Image

แจกถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนในเขตสวนหลวง

เพิ่มเติม...