"ร่วมเป็นสะพานบุญ บริจาคเงินกับมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
องค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ของประกาศกระทรวงการคลัง
ที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแต่อย่างใด
เงินบริจาคทุกบาท ทุกสตางค์ กลับคืนสู่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างแท้จริง"

ขั้นตอนการบริจาค

Card image cap

1.บริจาคโดยโอนเงินผ่านธนาคาร

-ชื่อบัญชี:
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
-ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย
-บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 059-2-42963-4

Card image cap

2.แจ้งการโอนเงินเพื่อรับใบเสร็จ

ขอความกรุณาผู้บริจาคนำสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ - ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับอย่างชัดเจน

ส่งกลับมาที่
โทรสาร 02-312-8923 หรือ
email: [email protected]

หรือกรอกแบบฟอร์มบริจาคด้านล่างนี้
สอบถาม โทร 02-335-5555 ต่อ 5870, 3505

Card image cap

3.มูลนิธิฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน
ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
โทร 02-335-5555 ต่อ 3505
Email: [email protected]

การบริจาคเงินผ่านมูลนิธิฯ ท่านสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน







แบบฟอร์มแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน