การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ
ส่งแพทย์คืนถิ่นพัฒนาบ้านเกิด

ด้านการศึกษา