มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ องค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ได้ดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมมาอย่างเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแต่อย่างใด ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก ทั้งด้านการศึกษาในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้านการสาธารณสุขในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้  รวมทั้งด้านการพัฒนาสังคมในการการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนคุณแผ่นดินไทย ในการร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น


โดยหนึ่งในพันธกิจหลักของมูลนิธิฯ นั่นคือ การดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้มีผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนเป็น จำนวนมาก คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานและรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ กรรมการมูลนิธิฯ จึงได้นำถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม น้ำยาล้างจานทีโพล์ ถั่วลิสงมารูโจ้ ปลากระป๋อง และน้ำดื่ม  มามอบให้กับกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลโท ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร มาร่วมในพิธีด้วย ที่กองบัญชาการกองทัพไทย
 
มูลนิธิฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย เพื่อเป็นการเยียวยาพี่น้องประชาชนคนไทยให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป