มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจภูธรภาค 1

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ และ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์  ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดา ของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 200 ทุน ทุนการศึกษาละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียลสละ ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างรากฐานและมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ โดยมี พล.ต.ท. จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค เป็นผู้รับมอบ ณ ตำรวจภูธรภาค 1