มอบชุดตรวจโควิด-19 (ATK)

ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ปธ.กก.มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบชุดตรวจ ATK 500 ชุด ให้แก่ ผาณิต พูนศิริวงศ์ รอง ปธ.กก.จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันทราย จ.เชียงใหม่