ทูลถวายถุงยังชีพ แด่สมเด็จพระสังฆราชฯ ช่วยภัยน้ำท่วม

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกับ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการมูลนิธิฯ ทูลถวายถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช รับมอบ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยเครื่องอุปโภคบริโภคที่บรรจุในถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 10 ห่อ ถั่วลิสงอบเกลือ ตรา “มารูโจ้” 1 ถุง ปลากระป๋อง 5 กระป๋อง น้ำดื่ม และน้ำยาล้างจานทีโพล์ 3 ถุง ซึ่งเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าวสามารถใช้ยังชีพได้ทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของผู้ประสบภัย

ขอเป็นสะพานบุญ  เจือจุนคนทุกข์ยาก  ยึดมั่นปณิธาน  แทนคุณแผ่นดิน