มอบทุนการศึกษาแพทย์สตรี รุ่นที่ 2 ปี2564

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกับ บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)  โดยคุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ  ประธาน – รองประธานมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี แก่นักศึกษาแพทย์สตรี รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 ทุน เป็นจำนวนเงินปีการศึกษาละ 783,334 บาท โดยมี พญ.มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้แทนรับมอบ


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร ที่มีจำนวนแพทย์จบใหม่แต่ละปีไม่สอดคล้องกับจำนวนประชาชนในพื้นที่ โดยมีสัดส่วนเฉลี่ย แพทย์ 1 คนต่อจำนวนผู้ป่วยกว่า 2,000 คน และอีกปัจจัยที่สำคัญคือ ความยากของวิชาแพทย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาเรียนยาวนานถึง 6 ปี บวกกับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่ค่อนข้างสูง ทำให้หลายคนต้องทิ้งโอกาสการเป็นหมอ แล้วไปเรียนในสาขาวิชาอื่นแทน


ดังนั้น การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสเรียนต่อแพทย์จนจบหลักสูตร และกลับไปทำหน้าที่แพทย์ ดูแลรักษาผู้ป่วยในถิ่นฐานบ้านเกิด คือเป้าหมายและหัวใจสำคัญของการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้