มอบถุงยังชีพ ช่วยภัยน้ำท่วม จ.นครนายก

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม เร่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวนครนายก โดยมีสถานธรรมสิริราชคฤห์ เป็นผู้รับมอบ


เครื่องอุปโภคบริโภคที่บรรจุในถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 10 ห่อ ถั่วลิสงอบเกลือ ตรา “มารูโจ้” 1 ถุง ปลากระป๋อง 5 กระป๋อง น้ำยาล้างจานทีโพล์ 3 ถุง ซึ่งเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าวสามารถใช้ยังชีพได้ทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของผู้ประสบภัย


ทุกท่านสามารถร่วมเป็นสะพานบุญช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ด้วยการบริจาคและสมทบทุนได้ที่บัญชี มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี: 059-2-42963-4 


#ขอเป็นสะพานบุญ #เจือจุนคนทุกข์ยาก #ยึดมั่นปณิธาน #แทนคุณแผ่นดิน