มอบยิปซัมสร้างแผงกั้นเตียง รพ.สนาม รักษ์คนสาคร


จากสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนใน จ.สมุทรสาคร ที่ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น และจำนวนเตียงในการกักตัวเพื่อติดตามอาการค่อนข้างน้อย  เพราะโรงพยาบาลปกติรับคนไข้ที่มีอาการติดเชื้อในระดับเหลืองขึ้นไป การแยกตัวของผู้ติดเชื้อไม่สามารถทำในระบบ Home Isolation (HI) ได้ เพราะสภาพที่อยู่อาศัยไม่เอื้ออำนวย จึงจำเป็นต้องมีโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยโควิด-19

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ โดย คุณประจักษ์ คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ จึงร่วมสนับสนุนการตั้งโรงพยาบาลสนาม “รักษ์คนสาคร” ในพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมอบแผ่นยิปซัมบอร์ด “TOA Gypsum” จำนวน 300 แผ่น เพื่อนำไปใช้เป็นแผงกั้นเตียงผู้ป่วย จำนวน 100 เตียง โดยมี คุณอนุสรี ทับสุวรรณ ประธานอนุกรรมาธิการ การแรงงานด้านติดตามศึกษานโยบายแรงงาน และ โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เพื่อให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปได้โดยเร็ว