แจกถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนในเขตราษฎร์บูรณะ

คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกับ ทีโอเอ แจกถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ โดยมี คุณอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย คุณวาสนา บูรณกิติโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ สก.กานต์ มูสิกะ และ คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ใต้ทางด่วนสุขสวัสดิ์