แจกถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนในเขตพระโขนง

คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกับ ทีโอเอ แจกถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนเขตพระโขนง โดยมี คุณเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง และพระพิพัฒนกิจวิธาน  เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ คุณสุธีรา อุปพัทธางกูร และ คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ ณ วัดวชิรธรรมสาธิต