แจกถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนในเขตบางนา

คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกับ ทีโอเอ แจกถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนเขตบางนา โดยมี คุณโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย รท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ คุณสุธีรา อุปพัทธางกูร และ คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ ณ วัดบางนานอก