มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ โดย คุณละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการ มูลนิธิฯ มอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด ถุงมือการแพทย์ จำนวน 5,000 คู่ ถุงเท้าการแพทย์ จำนวน 5,000 คู่ และน้ำดื่ม จำนวน 6,000 ขวด ให้แก่ นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 โดยมี นพ.ไกรวัฒน คงเรือง คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ และ คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ ร่วมในพิธีด้วย ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์