ทุนการศึกษา ต่อทุนชีวิต

จากข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่าน แนวหน้าออนไลน์ ถึงเรื่องราวชีวิต 3แม่ลูกสุดรันทด! อาศัยกระท่อมไม้ รับจ้างหาเงินซื้อข้าว บางวันอดมื้อกินมื้อ


“เรื่องราวของครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่ง ใน ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร แม่ที่อาศัยอยู่กับลูกอีก 2 คน ที่พักอาศัยเป็นกระท่อมไม้เก่าผุพัง มีสภาพไม่ต่างอะไรกับเล้าไก่ พื้นใช้ไม้ยูคา ฝาบ้านใช้สังกะสีเก่าๆที่คนบริจาคมา แม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป พอได้มีเงินชื้อข้าวสารกรอกหม้อ แต่รายได้ก็ไม่แน่นอน บางวันลูกต้องอดมื้อกินมื้อ เพื่อนบ้านที่สงสารก็หยิบยื่นอาหารให้บ้าง มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก สิ่งที่หวังคือ ขอแค่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนเหมือนลูกคนอื่นและมีเงินไว้ชื้อข้าวให้ลูกไปวันๆก็พอ”  (ข้อมูลจาก https://www.naewna.com/likesara/576734 31 พฤษภาคม 2564)

จากเรื่องราวทางสังคมที่เกิดขึ้นนี้ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ องค์กรสาธารณกุศล ที่มุ่งมั่น สานต่อด้วยปณิธานอันแน่วแน่ เพื่อเป็นสะพานบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข็ได้ยาก และเล็งเห็นว่าการศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในสังคมไทยได้  จึงได้พิจารณาช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าว โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ทั้งนี้เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าโดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ ทุนคืนแต่อย่างใด  และมอบค่าครองชีพในการดำรงชีวิต ให้แก่ ด..ขวัญใจ กะนะฮาด นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ จ.สกลนคร โดยมี นายเสกสรรค์ แช่มชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ เป็นตัวแทนในการมอบทุนดังกล่าว พร้อมด้วย นายวัฒนา สุริวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 บ้านเพียใต้ จ.สกลนคร ร่วมเป็นสักขีพยาน


มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ในฐานะผู้ให้ทุนการศึกษามุ่งหวังว่า “การให้โอกาสทางการศึกษานั้นจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนให้แก่สังคมไทยได้”