มอบน้ำดื่ม ให้แก่โครงการจิตอาสาพระราชทาน


มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ โดย คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบน้ำดื่ม จำนวน 40,800 ขวด ให้แก่โครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อนำไปใช้ในภารกิจจิตอาสาและแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน