ส่งมอบความช่วยเหลือ สู้ภัยโควิด19 ผ่าน 4 มูลนิธิ

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ โดยคุณประจักษ์ คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานและรองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิต่างๆ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ได้แก่

 

1.มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมี คุณปรีชา ประเสริฐถาวร ประธานมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ

2.มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์  จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมี คุณประพันธ์ โลหวิบูลย์กิจ ประธานมูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ
3.มูลนิธิรักษ์ประชา จำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมี คุณเนติ ตันติมนตรี ประธานมูลนิธิรักษ์ประชา เป็นผู้รับมอบ
4.สมาคมตระกูลหวางแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมีผู้จัดการสมาคมฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ที่มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์
 
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมด้วยการแบ่งปันในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน