แจกถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนในเขตสวนหลวง

คุณประจักษ์-คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จัดโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19” แจกถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนเขตสวนหลวง โดยมี คุณเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ, คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ, คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์, คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี และ คุณสมปาน จิระวัฒนากาล ณ วัดยาง พระอารามหลวง ซอยอ่อนนุช 23