แจกถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนในเขตสวนหลวง

คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกับ ทีโอเอ แจกถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนเขตสวนหลวง โดยมี คุณเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี และ คุณสมปาน จิระวัฒนากาล ณ วัดยาง พระอารามหลวง ซอยอ่อนนุช 23