แจกถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนในเขตประเวศ

คุณประจักษ์-คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จัดโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19” แจกถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนเขตประเวศ โดยมี คุณวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย ร.ท.พญ. ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ, คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ ณ สมาคมประเวศสงเคราะห์ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81