แจกถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนในเขตประเวศ

คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกับ ทีโอเอ แจกถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนเขตประเวศ โดยมี คุณวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย ร.ท.พญ. ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ ณ สมาคมประเวศสงเคราะห์ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81