แจกถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนในเขตบางคอแหลม

คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกับ ทีโอเอ แจกถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนเขตบางคอแหลม โดยมี คุณวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม, คุณกัลยา ลิขิตสารวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ คุณกานต์ มูสิกะ อดีต สก.เขตจตุจักร และ คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ ณ โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม ถ.เจริญกรุง