แจกถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนในเขตสาทร

คุณประจักษ์-คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จัดโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19” แจกถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนเขตสาทร โดยมี คุณพันธ์ศักดิ์  เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ, คุณกานต์ มูสิกะ อดีต สก.เขตจตุจักร,คุณศรีสะอาด ชั้นสามารถ และคุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ ณ โรงเรียนวัดดอน ถ.เจริญกรุง