แจกถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนในเขตสาทร

คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกับ ทีโอเอ แจกถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนเขตสาทร โดยมี คุณพันธ์ศักดิ์  เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ คุณกานต์ มูสิกะ อดีต สก.เขตจตุจักร คุณศรีสะอาด ชั้นสามารถ และคุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ ณ โรงเรียนวัดดอน ถ.เจริญกรุง