มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนเทศบาล1

คุณประจักษ์ –คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ พร้อมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการโตได้ ต้องโตดี และทุนนักเรียนยากไร้ โรงเรียนเทศบาล1 (ทีโอเอวิทยา) จ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2563 รวม 305 ทุน เป็นจำนวนเงิน 643,500 บาท โดยมี ดร.ทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรอง และ ผอ.ประหยัด สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนเทศบาล1 (ทีโอเอวิทยา) จ.บุรีรัมย์