มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนเทศบาล1

คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ พร้อมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการโตได้ ต้องโตดี และทุนนักเรียนยากไร้ โรงเรียนเทศบาล1 (ทีโอเอวิทยา) จ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2563 รวม 305 ทุน เป็นจำนวนเงิน 643,500 บาท โดยมี ดร.ทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรอง และ ผอ.ประหยัด สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนเทศบาล1 (ทีโอเอวิทยา) จ.บุรีรัมย์