แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในเขตคันนายาว

คุณประจักษ์-คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จัดโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19” แจกถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนเขตคันนายาว โดยมี คุณชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ, คุณกานต์ มูสิกะ อดีต สก.เขตจตุจักร, คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ และ คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดบางชัน)