แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในเขตคันนายาว

คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกับ ทีโอเอ แจกถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนเขตคันนายาว โดยมี คุณชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ คุณกานต์ มูสิกะ อดีต สก.เขตจตุจักร คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ และ คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดบางชัน)