มอบทุนการศึกษา โรงเรียนทีโอเอวิทยา

คุณประจักษ์ และ คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ พร้อมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ  มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนทีโอเอวิทยา จ.มุกดาหาร ประจำปี 2563 ในโครงการโตได้ ต้องโตดี และทุนนักเรียนยากไร้รวม 160 ทุน พร้อมมอบเงินสนับสนุนด้านวิชาการ สำหรับจ้างครูพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ รวมเป็นจำนวนเงิน 622,000 บาท โดยมี นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และ นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) จ.มุกดาหาร