มอบทุนการศึกษา โรงเรียนทีโอเอวิทยา

คุณประจักษ์ และ คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ พร้อมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ  มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนทีโอเอวิทยา จ.มุกดาหาร ประจำปี 2563 ในโครงการโตได้ ต้องโตดี และทุนนักเรียนยากไร้รวม 160 ทุน พร้อมมอบเงินสนับสนุนด้านวิชาการ สำหรับจ้างครูพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ รวมเป็นจำนวนเงิน 622,000 บาท โดยมี นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และ นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) จ.มุกดาหาร