มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียคุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ พร้อมด้วย รท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ เด็กชายสืบพงษ์ ธรรมสุข ผู้ป่วยเด็กโรคเลือดออกง่าย หรือฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรง ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและเป็นการต่อชีวิตให้แก่ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไป  โดยมี รศ. พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย จัดขึ้น ณ บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) สำนักงานอื้อจือเหลียง