มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ชุมชนรอบวัดกระจัง

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ โดย คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน - รองประธานมูลนิธิฯ มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสารหอมมะลิ 5 กิโลกรัม ปลากระป๋อง น้ำยาล้างจานทีโพล์ และสเปรย์กำจัดแมลงเชนไดร์ท เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ชุมชนรอบวัดกระจัง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที