มอบถุงยังชีพช่วยน้ำท่วม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ  โดย คุณละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานมูลนิธิฯ มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร กิโลกรัม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และน้ำยาล้างจานทีโพล์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่บ้านหนองบัวไชยวาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายบุญชอบ พวงจำปา ปลัดอาวุโสอำเภอกันทรารมย์ และ นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน

ทั้งนี้ เพื่อนำไปแจกจ่าย ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ให้ได้รับอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป