มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1 วัดคำสายทอง) จ.มุกดาหาร ประจำปี 2563

คุณประจักษ์ คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ พร้อมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนทีโอเอวิทยา จ.มุกดาหาร ประจำปี 2563 ในโครงการโตได้ ต้องโตดี และทุนนักเรียนยากไร้  รวม 160 ทุน พร้อมมอบเงินสนับสนุนด้านวิชาการ สำหรับจ้างครูพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ รวมเป็นจำนวนเงิน 622,000 บาท โดยมี นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และ นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) จ.มุกดาหาร

 

S__27705524.jpg

S__27705525.jpg

S__27705526.jpg

S__27705528.jpg

S__27705529.jpg

S__27705530.jpg

S__27705535.jpg

กลับหน้าหลัก


ประวัติมูลนิธิ โครงการของเรา
วัตถุประสงค์ โครงการที่สำคัญ  
คณะกรรมการ