มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนเทศบาล1 (ทีโอเอวิทยา) จ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2563

คุณประจักษ์ คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ พร้อมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการโตได้ ต้องโตดี และทุนนักเรียนยากไร้ โรงเรียนเทศบาล1 (ทีโอเอวิทยา) จ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2563 รวม 305 ทุน เป็นจำนวนเงิน 643,500 บาท โดยมี ดร.ทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรอง และ ผอ.ประหยัด สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนเทศบาล1 (ทีโอเอวิทยา) จ.บุรีรัมย์

 

S__27566239.jpg

S__27566241.jpg

S__27566262.jpg

S__27566243.jpg

S__27566242.jpg

S__27566260.jpg

กลับหน้าหลัก


ประวัติมูลนิธิ โครงการของเรา
วัตถุประสงค์ โครงการที่สำคัญ  
คณะกรรมการ