ประวัติมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
ด้วยความระลึกถึงคุณแม่..ผู้เป็นแบบอย่างแห่งปูชนียบุคคล


     มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 โดยคุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิฯ และประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่ทุกคนรู้จักกันดี ภายใต้ แบรนด์สี “TOA” ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทย ของคนไทย 100%

     จากความสำเร็จอย่างมหาศาล ของกลุ่มบริษัท ทีโอเอ ที่ยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งมาจวบจนทุกวันนี้ เบื้องหลังความสำเร็จนี้มาจากเงินทุนตั้งต้นธุรกิจที่เก็บหอมรอมริบเพียง 100,000 บาท และแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักคำสอนของคุณแม่(ลี้)กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ที่พร่ำสอนลูกหลานอยู่เสมอว่า เมื่อเราประสบความสำเร็จ มั่งมี ตราบจนทุกวันนี้ เราต้องรู้จักแบ่งปัน และตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เราต้องตระหนักเสมอว่า บรรพบุรุษของเรามาจากแผ่นดินจีน ที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งราชวงศ์จักรีไทย อาศัยแผ่นดินไทยเป็นที่ทำมาหากิน ด้วยความมานะบากบั่น ขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์สุจริต จนธุรกิจของเราประสบความสำเร็จเติบโตมาได้ ก็เพราะคนไทยให้ความเมตตา และให้โอกาส

     ดังนั้น ด้วยความระลึกถึงคำสอนของคุณแม่ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จึงถือกำเนิดขึ้นขึ้น เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 847 ของประกาศกระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคม โดยนำผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจมาตอบแทนคุณแผ่นดินที่ให้ที่อยู่ ที่ทำกิน แบ่งปันช่วยเหลือแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก เผื่อแผ่ทุกศาสนา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการให้โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับชั้นแก่ผู้ที่เรียนดี และเรียนปานกลาง ที่มีความประพฤติดี กตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพราะการศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในสังคมไทยได้ประวัติมูลนิธิ โครงการของเรา
วัตถุประสงค์ โครงการที่สำคัญ  
คณะกรรมการ