สถานที่ติดต่อ : มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
    31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 02 335-5555 ต่อ 3324
โทรสาร : 02 312-8923
อีเมลล์ : foundation@toagroup.com
ร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชี : มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
ธนาคาร : กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาเอกมัย
เลขที่บัญชี : 059-2-42963-4

สามารถขอรับใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี
กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก พร้อมระบุชื่อ และที่อยู่ผู้บริจาค ถึงคุณนันท์นภัส ดีมาก
โทรสาร : 02-312-8923 หรือ อีเมล: donation.ligimgiew@toagroup.com
โทรศัพท์. 02-335-5555 ต่อ 3505
ประวัติมูลนิธิ โครงการของเรา
วัตถุประสงค์ โครงการที่สำคัญ  
คณะกรรมการ